מבוא - תזונת מתבגריםתקופת ההתבגרות היא בעלת חשיבות מכרעת במהלך ההתפתחותי בשונה מגיל הילדות, שאופיין בקצב גדילה מתון. בתקופות הגדילה השפעת התזונה מתעצמת ותזונה מיטבית נדרשת על מנת לממש את מלוא פוטנציאל הגדילה. גדילה תקינה מושפעת מלבד מתזונה, גם מפעילות גופנית סדירה ומשינה מספקת.
במאמר זה נתמקד בהיבטים תזונתיים של גיל ההתבגרות כמו: מהי תזונה אידאלית אשר תבטיח מיצוי פוטנציאל הגדילה? אילו רכיבים תזונתיים היא כוללת? האם ישנן המלצות תזונתיות שונות לבנים לעומת בנות? האם נדרשת התייחסות תזונתית ספציפית בגיל ההתבגרות בהשוואה לתקופות גדילה אחרות?
כמו כן נסקור את השינויים הגופניים, החברתיים והנפשיים החלים בתקופה זו ונעמוד על הקשר בינם לבין היבטים של בחירת מזון, אימוץ דיאטות מסוגים שונים (למשל צמחונות) והשפעתם של כל אלו על מימוש פוטנציאל הגדילה והמצב התזונתי של המתבגרים.

תזונת תינוקות
תזונת ילדים
תזונת מתבגרים
תזונת נשים
תזונת גברים
תזונה לגיל השלישי
תזונה ייעודית
תפריטים לדוגמה
מאמרים