מקורות תזונת מתבגרים 
 1. Mahan L.K, Escott-Stump Sylvia. Food Nutrition and Diet Therapy. W.B. Saunders Company. 10th ed. 2000.
 2. National Health and Nutrition Examination Survey (NHNES). Use of dietary supplements.
 3. Lytle LA. Nutritional issues for adolescents. JADA 2002; supp 102:8s-12s
 4. Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS, Seidel KD, Dietz WH. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. NEJM 1997;337:869-73.
 5. Rosenbaum M, Leibel RL. The causes and health consequences of obesity in children and adolescents – the physiology of body weight regulation: relevance to the etiology of obesity in children. Am Ac Ped 1998;101:525-39.
 6. Krebs NF, Jacobson MS. Policy Statement: Prevention of pediatric overweight and obesity. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Pediatrics 2003;112:424-30 
 7. Rees JM, Neumark-Sztainer D, Kohn M, Jacobson M. Improving the nutritional health of adolescents- position statement-society of adolescent medicine. J Adolescent Health 1999;24:461-2.
 8. http://www.epi.umn.edu/let/pubs/img/adol_ch1.pdf
 9. http://www.epi.umn.edu/let/pubs/img/adol_ch3.pdf
 10. משרד הבריאות. ערכה לאיתור וזיהוי הפרעות אכילה אצל בני נוער. יוני 2001. סיוון תשס"ה.
 11. http://www.health.gov.il/download/pages/mabat2007all.pdf
 12. Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets 2003
 13. Position paper: Vegetarian diets-position paper of the ADA; J Am Diet Assoc 1997;97:1317-1321
 14. Arch Pediatr Adolsec Med vol 156 May 2002 – Adolscent vegetarians, how well do their dietary patterns meet the healthy people 2010 objectives
 15. נוער בישראל: רווחה חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי, סיכום ממצאי המחקר השני (1998). הראל י, אלנבוגן-פרנקוביץ ש, מולכו מ, אבו-עסבה ח´, חביב ג´, 2002 עמ´ 95-106.
 16. סולברג ש. (1997) פסיכולוגיה של הילד והמתבגר מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

חזרה