מהו אימון כוחראשית, נגדיר מהו אימון כוח: אימון כוח משתמש בהתנגדות על מנת להעלות את היכולת ליישם התנגדות או הפעלה של כוח,  כאשר משקולות חופשיות, משקל הגוף של הפרט, מכונות או אמצעים אחרים כגון רצועות אלסטיות, כדורי כוח ועוד מספקים את ההתנגדות - זאת בניגוד לתחום הרמת משקולות והרמות כוח המתפקדות כמקצועות ספורט תחרותיים, כשהתחרות שבהם מתבססת על יכולת הרמה מקסימאלית.
 אימון ההתנגדות הוא תחום ספורט שאינו מערב תחרויות הרמה, אך מבוסס על אימוני משקולות; מכאן, עולות שאלות כגון כמה משקל יש להרים,  ומהי תדירות האימון האופטימאלית?
 

מידע כללי
תרגילי התנגדות
אימון התנגדות לילדים
פעילות גופנית לנשים
פעילות גופנית לגברים
פעילות גופנית למבוגרים
פעילות גופנית ובעיות בריאות
מאמרים
תוכניות אימון