מקורות אימון התנגדות לילדים1.       האקדמיה האמריקאית לילדים (APP)
2.       החברה האורטופדית לרפואת ספורט (AOSSM)
3.       Hamill, 1994
4.       Faigenbaum, 2000; Faigenbaum et al, 1996.
5.       Faigenbaum, 1996; Polakowski Faigenbaum and Polakowski, 1999
6.       Heidt et al., 2000; American College of Sports Medicine, 1999.
7.       Vrijens, 1978
8.       Docherty et al., 1987
9.       American Academy of Pediatrics´ 1983
10.    Payne, 1997; Falk & Tenenbaum, 1996
11.    Blimkie, 1993; Weltman, 1989
12.    Falk & Mor, 1996
13.    Hakkinin, 1983; Weltman, 1986
14.    Ramsay 1990; Blimkie, 1989; Belanger, 1981
15.    Faigenbaum, 1988; Webb, 1990
16.    Sadres et. al., 2001; Faigenbaum et al, 1993
17.    American Academy of Pediatrics, 2001
18.    Weltman, 1986; Faigenbaum, 2000
19.    The American College of Sports Medicine (ACSM)
20.    Faigenbaum et al., 2000
21.    Weltman et al, 1987
22.    Faigenbaum et al., 1996
23.    American Academy of Pediatrics 2001: Faigenbaum et al,.1996: Cahill, 1988
24.    Weltman, 1989; Faigenbaum et al,.1996
25.    Weltman, 1989; Faigenbaum et al,.1996; Rians et al.,1987 (Faigenbaum et) al.,2000
26.    Faigenbaum et al.,2000
27.    Malina´ 2006
28.    American Academy of Pediatrics, 2001
29.    AAP (American Academy of Pediatrics, 2001) ACSM ,AOSSM, NSCA