הקדמהמאת: אלי סדרס

בשלושים השנים האחרונות נערכו מחקרים רבים הבודקים היבטים שונים של פעילות גופנית של נשים בזיקה לבריאותן. מחקרים אלה מתמקדים בהבדלים שבין גברים לנשים, בתגובותיהם לאימון, בסיכונים, בהשפעת הפעילות הגופנית על פוריותם ובקשר שבין פעילות גופנית לתזונה.

להמשך - הבדלים בין גברים לנשים

מידע כללי
תרגילי התנגדות
אימון התנגדות לילדים
פעילות גופנית לנשים
פעילות גופנית לגברים
פעילות גופנית למבוגרים
פעילות גופנית ובעיות בריאות
מאמרים
תוכניות אימון