נקודת טבע, כפר סבא    äúîçåú:  ייעוץ אירידיולוגי ונטורופתי
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה אלטרנטיבית, רפואה אלטרנטיבית- אירידולוגיה
    èìôåï:  09-7674522

    çéôåù çãù