מחשבון תוחלת חיים


אבחונים אישיים
הקשר בין אורח חיים לתוחלת החיים ידוע מזה זמן. מערכת נטוגרין מאפשרת לך לבדוק מה תהיה תוחלת החיים הצפויה לך בהתאם לאורח החיים שלך.
אבחון זה מבוסס על מידע סטטיסטי שנאסף על ידי חברות הביטוח , בין השאר כדי לקבוע את גובה הפרמיות למבוטחים, ולבדיקת הקשר בין אורח החיים לתוחלת החיים .
מספר רב של גורמים עדין נתון בידינו ובאפשרותנו להשפיע ולהוסיף לחיינו שנים טובות ובריאות.
התחל אבחון
אבחונים לבחירתך