המרכז לרפואת ספורט - בי"ח מאיר ע"ש ספיר, כפר סבא    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  09-9472559
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר ירום יונתן יואל

    çéôåù çãù