אופן ספורט חי- אופניים וסקיטבורדים, אשקלון    äúîçåú:  אופניים וסקיטבורדים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
    èìôåï:  08-6738993

    çéôåù çãù