ריקודים סלוניים ולטינו-אמריקאיים, אשקלון    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ריקוד, ריקודים סלוניים
    èìôåï:  054-5719936

    çéôåù çãù