התעמלות קרקע ומכשירים ואקרובטיקה , נס ציונה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, התעמלות מכשירים

    çéôåù çãù