וולבו קלאב נס ציונה , נס ציונה  äúîçåú:  איגוד אופניים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - מועדוני רכיבה
  èìôåï:  054-6440913
  ëúåáú àúø:  www.vcholon.com
  ôøèéí ðåñôéí:  מאמן: דורון אמיץ,מיכאל קרוטר,שלום דביר

  çéôåù çãù