ספורט אלמוכתאר, נצרת    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, הלבשת ספורט ציוד ספורט הלבשת ספורט
    èìôåï:  04-6460696

    çéôåù çãù