שלוחת מכללת וינגייט- נצרת, נצרת    äúîçåú:  הכשרת מדריכים ומאמנים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, הסמכת מדריכים בספורט
    ëúåáú àúø:  http://www.wincol.ac.il/winsport/index.htm

    çéôåù çãù