המועדון הקוריאני לאומנות הלחימה, יהוד    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, כללי
    èìôåï:  08-9285598

    çéôåù çãù