אוני-ספורט ציוד כושר (1997) בע"מ, נתניה  äúîçåú:  ציוד כושר
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, ציוד ספורט
  èìôåï:  09-8653337
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.unisport.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  תכנון חדר כושר, מחלקת שירות והתקנות, מחלקת ציוד לסטודיו, מחלקת אופני כביש.

  çéôåù çãù