עיריית נתניה, נתניה  äúîçåú:  מסלול הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  èìôåï:  09-8603262
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.netanya.muni.il
  ôøèéí ðåñôéí:  משתרע לאורך של 2,700 מ'

  çéôåù çãù