טל שוורץ, נתניה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, מדריכים
    ôøèéí ðåñôéí:  בוגר קורס מדריכי חדר כושר בויינגיט+תואר בחינוך גופני סמינר קיבוצי+בוגר קורסי תזונה.

    çéôåù çãù