המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט , נתניה    äúîçåú:  מקצועות הספורט
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, לימודי תואר
    ëúåáú àúø:  www.wingate.org.il

    çéôåù çãù