מרכז האופניים-מזרחי, עפולה  äúîçåú:  אופניים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
  èìôåï:  04-6591088
  ëúåáú àúø:  www.center-bike.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  מכירה ותיקון אופניים

  çéôåù çãù