מרכז לאומנויות לחימה והגנה עצמית, פתח תקווה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, הגנה עצמית
    èìôåï:  03-9318222

    çéôåù çãù