דאנס שופ, פתח תקווה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, הלבשת ספורט ציוד ספורט הלבשת ספורט
    èìôåï:  03-6171500
    ëúåáú àúø:  www.danceshop.co.il

    çéôåù çãù