תחנה לרפואת ספורט במרפאות חוץ -בי"ח צפת, צפת    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  04-6978844
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר בחרך לב -ניידת

    çéôåù çãù