המרכז למחול מתקדם-טלי הרשקוביץ, קריית מוצקין    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ריקוד, כללי
    èìôåï:  04-8729237

    çéôåù çãù