המרכז הבינלאומי לקרב מגע, קריית מוצקין    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, קרב מגע
    èìôåï:  04-8702034

    çéôåù çãù