קאנטרי קלאב גלי גיל, קריית מוצקין  äúîçåú:  קאנטרי קלאב
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מרכזי ספורט, מרכזי ספורט עם בריכה
  èìôåï:  03-6171500
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  countryclub-galei-gil.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  כולל ברכות שחייה, מגרשי ספורט, מועדון בריאות וספא וחוגים שונים.

  çéôåù çãù