יהודה בן-ישי, ראשון לציון    äúîçåú:  מטפל בטווינא, עיסוי רפואי ועיסוי שוודי.
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, טיפולים במגע, טווינא

    çéôåù çãù