פילאטיס פארק הברון, ראשון לציון  äúîçåú:  פילאטיס
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, פילאטיס
  èìôåï:  03-9503641
  ëúåáú àúø:  pilates-ppb.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  שיעורים בקבוצות קטנות.

  çéôåù çãù