יעל יאיר-פור דיאטנית קלינית, ראשון לציון    äúîçåú:  כולסטרול, יתר לחץ דם, סכרת, השמנת ילדים, הריון.
    ÷èâåøéåú:  תזונה ודיאטה, דיאטניות, דיאטניות - קליניות
    èìôåï:  03-9525030
    ëúåáú àúø:  y-p.dpages.co.il

    çéôåù çãù