ספורטן הוד השרון , הוד השרון  äúîçåú:  מועדון ספורט
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, בריכות שחיה, בריכות שחיה
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  sportan.org.il
  ôøèéí ðåñôéí:  במקום גם חדר כושר ומגוון חוגים.

  çéôåù çãù