מדיפיט בע"מ, רחובות  äúîçåú:  מרכז בריאות שיקום וכושר
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מרכזי ספורט, מרכזי ספורט לנכים
  èìôåï:  08-9473470
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  bizinfo.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  במקום מכון כושר, מכון פיזוטרפי מקצועי ומגוון חוגי ילדים/מבוגרים. במקום גם ניתן לבצע בדיקות ספורטאים.

  çéôåù çãù