"פרייד מוי תאי" איגרוף תאילנדי, רחובות    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, אגרוף תאילנדי
    èìôåï:  050-6655788

    çéôåù çãù