המרכז הארצי לאגרוף תאילנדי, רחובות    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, אגרוף תאילנדי
    èìôåï:  08-9467513

    çéôåù çãù