וולדה ששה, רמת גן    äúîçåú:  מטפלת בפרחי באך בעזרת "קלפי ראי הנפש" בשיטת שכראב.  תמיכה על ידי "פעמוני באך" עם תמציות פרחי באך ואבני חן.מטפלת בריפוי שאמאני של "חיית הכוח" ו"החזר חלקי נשמה"
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה אלטרנטיבית, רפואה אלטרנטיבית- פרחי באך
    èìôåï:  050-8266089 03-6725852
    ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]

    çéôåù çãù