מיכל שעיו, רמת גן    äúîçåú:  עוסקת ברפואה סינית, צמחים, תזונה, ארומוטרפיה ועיסוי תינוקות.  מטפלת בנשים בהריון ותומכת לידה.
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה סינית, רפואה סנית - דיקור
    èìôåï:  050-4462628
    ãåàø àì÷èøåðé:  michalshayo@012.net.il

    çéôåù çãù