איגוד הטריאתלון הישראלי, רמת גן  äúîçåú:  טריאתלון
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, טריאתלון, דואתלון, מרתון
  èìôåï:  03-6764008
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://triathlon.org.il/ita.php
  ôøèéí ðåñôéí:  כולל מאמני טריאתלון ומדריכים לילדים

  çéôåù çãù