מרכז סקווש כפר המכבייה, רמת גן    äúîçåú:  סקווש - מועדונים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, סקווש - מועדונים
    èìôåï:  03-6715757
    ôøèéí ðåñôéí:  במקום 4 מגרשים

    çéôåù çãù