דרך המים, רמת גן    äúîçåú:  התעמלות במים לנשים בהריון ולאחר לידה
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, התעמלות נשים
    èìôåï:  050-6591290
    ëúåáú àúø:  www.waterway.co.il

    çéôåù çãù