מועדון הספורט כפר המכביה, רמת גן  äúîçåú:  מועדון ספורט: חוגי הליכה, הליכה ספורטיבית
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - מדריכים
  èìôåï:  03-6715739
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://www.kmc.co.il/

  çéôåù çãù