טלי סיני, רחובות    äúîçåú:  עוסקת במתן יעוץ וטיפול תזונתי לילדים ומבוגרים, מנחה סדנאות לעיצוב הרגלי אכילה בריאה, מרצה בכנסים לאנשי מקצוע ולקהל הרחב
    ÷èâåøéåú:  תזונה ודיאטה, דיאטניות, דיאטניות- ילדים
    èìôåï:  050-9333154
    ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]

    çéôåù çãù