ורדית חמו, תל אביב -יפו    äúîçåú:  דיאטנית בתחום הגריאטריה והנפרולוגיה, עובדת במרכז רפואי "רעות".
    ÷èâåøéåú:  תזונה ודיאטה, דיאטניות, דיאטניות - נפרולוגיה
    èìôåï:  054-2332234
    ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]

    çéôåù çãù