ההתאחדות הישראלית להחלקה על הקרח, מטולה    äúîçåú:  החלקה על הקרח - מועדונים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט חורף, החלקה על הקרח - מועדונים
    ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
    ëúåáú àúø:  http://www.iisf.org.il/

    çéôåù çãù