מרכז קנדה, מטולה  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מרכזי ספורט, מרכזי ספורט לחוגים
  èìôåï:  04-6950370, 04-6950371
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  canada-centre.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  קיימות הנחות לילדים, חיילים, סטודנטים ואורחי צימרים.

  çéôåù çãù