האקדמיה לריוקיו קנפו- מעדון, אילנייה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, כללי
    èìôåï:  052-2404239

    çéôåù çãù