מכבי בני אשדוד, אשדוד  äúîçåú:  טריאתלון
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, טריאתלון, דואתלון, מרתון
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://www.ashdodnews.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  שם איש קשר: חיים אייש

  çéôåù çãù