המרכז הישראלי לרפואת ספורט, אשדוד    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  08-8532323    

    çéôåù çãù