ריקודים סלוניים ולטינו-אמריקאיים, אשדוד    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ריקוד, ריקודים סלוניים
    èìôåï:  054-6601554

    çéôåù çãù