המרכז לאומנויות הלחימה-מתנ"ס ה', אשדוד    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, כללי
    èìôåï:  052-3635614

    çéôåù çãù