לי גל מועדון ימי, אשדוד    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, צלילה - מועדונים ובתי ספר
    èìôåï:  08-8540222

    çéôåù çãù