רחל רודין, נהלל    äúîçåú:  מורה בשיטת פאולה - התעמלות של השרירים הטבעתיים בגוף
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, פאולה

    çéôåù çãù